Dr. Erik Lambrecht - AZ Nikolaas
Sint-Niklaas - Hamme België
ontslag uit de afdeling geriatrie

geriater
gerontoloog
geriatrie
gerontologie

start

wie?

wat is geriatrie?

behandeling

links

contact

 

terug

ONTSLAG

De ontslagdatum wordt op voorhand vastgelegd. Indien vervoer met de ziekenwagen nodig is (liggend of zittend), kan dit zonder problemen door ons geregeld worden via de mutualiteit of een ambulancevervoerdienst. De kosten hiervoor vallen wel (gedeeltelijk) ten laste van de patiënt.

Bij ieder ontslag wordt door het verpleegkundig team informatie gegeven over verdere thuiszorg en door de kinesist(e) en ergotherapeut(e) over het bereikte resultaat en het behandelplan.

Aan de verwijzende huisarts wordt telkens een gedetailleerde ontslagbrief meegegeven door de behandelende arts van de afdeling met hierin de weerhouden diagnoses en het huidige medicatieschema.
 

 

 


 

Een mentaliteitswijziging dringt zich op: geriatrie mag niet worden afgedaan als het bemoederen van oudjes. Het gaat om een waardige verzorging van zieke bejaarden, aan wie geen diagnostische onderzoeken of medische handelingen mogen worden ontzegd, uitsluitend omwille van hun ouderdom.

Een fatalistische houding is vaak onterecht. Een optimale samenwerking moeten worden nagestreefd tussen de huisarts en de thuiszorg enerzijds en de tweedelijnsgeneeskunde anderzijds, waarbij de geriater de hulpverlener bij uitstek is die zorg draagt voor de aanpak van de geriatrische patiënt" in zijn geheel".

 

mail stuur me een mail

vervolg modernblue_next.gif  

© 2006 - | website gebouwd en geoptimaliseerd door Web Site Tuning
Disclaimer & Privacy