Dementie - Inleiding

 

start

wie?

wat is geriatrie?

behandeling

links

contact

 

terug

Wat is dementie ?
(bron: Diagnostic and Statistical Manual, DSM American Psychiatric Association, 1994).

Om het "dementiesyndroom" exact te beschrijven gebruiken we de gegevens van de (internationaal gehanteerde) DSM-IV-criteria voor dementie, aangepast d.w.z. in een begrijpelijke taal.

Ontstaan van veelvoudig verstandelijke stoornissen:

 • geheugenstoornissen
 • bijkomende verschijnselen, minstens één van volgende stoornissen moeten blijken:
  • afasie: taalstoornissen zoals bvb. versprekingen, moeite bij het vinden van het juiste woord
  • apraxie: beperkt uitvoeren van lichamelijke fysieke activiteiten, alhoewel de mogelijkheid tot bewegen aanwezig is
  • agnosie: problemen bij het herkennen van objecten, alhoewel de zintuigen normaal functioneren
  • problemen bij het uitvoeren van wat men in feite wil doen: abstract denken, plannen maken, beginnen met een activiteit.

Deze stoornissen leiden tot:

 • een duidelijke verstoring in relaties met andere mensen, in zijn beroep of normale sociale vaardigheden.

Al deze stoornissen betekenen een belangrijke achteruitgang tegenover het vroeger peil van functioneren.
De stoornissen doen zich niet uitsluitend voor tijdens een delirium of episode van acute verwardheid.

Het complex van verschijnselen kan niet verklaard worden door:

 • andere ziekteverschijnselen die bij onderzoek van de patiënt direct blijken.

Apathie, achterdocht, agressie, stemmings- wisselingen, angst zijn eveneens verschijnselen die dikwijls voorkomen bij dementerende patiënten.
 

 

 


Het meest voorkomende en belangrijkste type van dementie is de Alzheimerdementie.
Vasculaire dementie is de tweede meest belangrijke vorm van dementie:

 • zie reeds vermelde DSM-IV-criteria voor dementie
 • met verschijnselen of onderzoeksresultaten die duiden op een cerebrovasculaire ziekte waarvan men oordeelt dat ze oorzakelijk verband houdt met de stoornissen (bron, DSM-IV-criteria voor dementie).
  Multi-infarct of vasculaire dementie

Vasculaire dementie (multi-infarctdementie), het tweede meest belangrijke type van dementie. Mensen met vasculaire dementie ontwikkelen symptomen die veroorzaakt zijn door een reeks kleinere 'beroertes' in de hersenen. Elke beperkte beroerte afzonderlijk treft vaak een klein deel van de hersenen, op die manier zijn noch de persoon in kwestie noch de familie zich bewust van enige verandering. De opeenstapeling van meerdere beroertes vernietigt trapsgewijs na een tijd een dermate groot gedeelte van de hersenen dat het geheugen en andere verstandelijke functies worden aangetast. Niet de slechte circulatie maar wel de schade van de opeenvolgende kleine beroertes veroorzaakt het probleem, dit bleek uit de studies van de hersenen bij patiënten met multi-infarct dementie na hun overlijden. Behandeling kan in sommige gevallen de mogelijkheid van verdere schade verminderen.

Geheugen, coördinatie of spraak worden getroffen, afhankelijk van welk gedeelte van de hersenen werd beschadigd. De ziekte evolueert stapsgewijs, soms kan de ziekte gedurende jaren stabiel blijven of kan met de tijd trapsgewijs verder evolueren in negatieve zijn. Om verdere beroertes proberen te voorkomen, kan men bij sommige patiënten met aangepaste medicatie proberen de vordering van de ziekte te vermijden. Bij andere patiënten kan ondanks de toediening van medicatie de verdere evolutie niet worden gestopt.

 

mail stuur me een mail

vervolg modernblue_next.gif  

© 2006 - | website gebouwd en geoptimaliseerd door Web Site Tuning
Disclaimer & Privacy