Depressie - Behandeling

 

start

wie?

wat is geriatrie?

behandeling

links

contact

 

terug

Behandeling

Een juiste diagnose is van het allergrootste belang. Spreek met je behandelende arts en probeer hierbij niet alleen niet alleen je lichamelijke klachten vernoemen, durf te zeggen wat erin je omgaat. Een combinatie van psychotherapie en medicatie is aan te raden.

Gesprekstherapie
Gesprekstherapie door een psychotherapeut, psycholoog of psychiater betekent is een goede begeleiding voor de depressieve oudere persoon.
Door gespreksbegeleiding krijgt u meer inzicht in uw situatie. U leert vlugger de symptomen herkennen. U leert om te gaan met uw problemen. U krijgt meer weerstand indien er eventueel een nieuwe depressie dreigt aan te komen.
Bij gesprekstherapie wordt soms ook uw partner of familie aangesproken of betrokken.

Medicatie
Wanneer de arts het nodig acht zal hij antidepressiva voorschrijven. De bedoeling van deze medicatie is het verstoorde biologisch evenwicht in de hersenen te herstellen.
Zowel opbouw als afbouw van de medicatie gebeurt onder nauwgezet toezicht van de arts. In het begin van de medicatie (opbouw) heeft men nog meer de neiging tot zelfmoordgedachten.Het afbouwen van de medicatie moet geleidelijk aan gebeuren, NIET PLOTS AFBREKEN, zelfs al zijn de symptomen sterk verminderd of zelfs verdwenen.
Er zijn talrijke soorten antidepressiva. Het onderlinge verschil ligt vooral bij het biologisch aangrijpingspunt en bij de eventueel voorkomende nevenwerkingen, zoals:

  • misselijkheid.
  • hoofdpijn.
  • droge mond.
  • sufheid.
  • gewichtverlies.
  • seksuele stoornissen.
  • hartkloppingen.
  • constipatie.

 

 

 

 

Soms dienen meerdere antidepressiva te worden uitgeprobeerd of worden combinaties van verschillende medicijnen gegeven om een maximaal effect te bekomen.

Hoe lang behandelen? ( bron: Geriatrie Dagelijkse praktijk; Verantwoordelijke uitgever Pfizer N.V.)

Er is een verschil van mening, 20% van de depressieve ouderen hervallen binnen de zes maanden na het stopzetten van de behandeling. Naarmate de leeftijd hoger ligt, wordt de kans groter te hervallen. De studie "Old Age Depression Interest Group" heeft in dit verband aangetoond dat over een periode van 2,5 jaar, de kans om in goede gezondheid te blijven 2,5 maal groter is bij de ouderen die een antidepressivum krijgen.
Dit wil zeggen dat de kwetsbare periode tijdens een antidepressiebehandeling en na het verkrijgen van een therapeutisch effect wordt beschreven, veel langer is bij de oudere patiënt die als dusdanig als een risicopersoon moet worden beschouwd.
In ieder geval moet de behandeling lang genoeg worden aangehouden, ook bij verbetering van de symptomen.

"RIEN N'EST PLUS DOUX A L'AME QUE DE RENDRE UNE AME MOINS TRISTE" (Verlaine)

 

mail stuur me een mail

vervolg modernblue_next.gif  

© 2006 - | website gebouwd en geoptimaliseerd door Web Site Tuning
Disclaimer & Privacy