Dr. Erik Lambrecht - AZ Nikolaas
Sint-Niklaas - Hamme België
Malnutritie - enterale voedingen

geriater
gerontoloog
geriatrie
gerontologie

start

wie?

wat is geriatrie?

behandeling

links

contact

 

terug

Enterale voedingen

Soms is het niet mogelijk om met de bovenstaande maatregelen een geschikte voeding te voorzien. Dit kan tijdelijk zijn of definitief. In dat geval dient men over te stappen, zowel thuis als in een instelling , op sondevoeding. In dit geval best via een PEG-sonde (Percutane Endoscopische Gastrostomiesonde) waarbij de sonde zich rechtsreeks via de buikwand in de maag bevindt. Deze sonde kan op een eenvoudige en comfortabele manier worden geplaatst via een daghospitalisatie. Vooraleer over te gaan tot de plaatsing van deze sonde, dienen de patiënt en de familie geïnformeerd te worden over de voor- en nadelen van deze techniek. Vooral bij ernstig demente patiënten dient het voltallig verzorgend team bij de beleidsvorming betrokken te worden. Het comfort van de patiënt blijft de voornaamste drijfveer, maar ook de palliatieve aspecten van de PEG-sonde moeten hier overwogen worden. Op die manier is het soms mogelijk om bij de terminale patiënten vocht en medicatie te kunnen toedienen op een vlotte wijze en zo nutteloze en belastende hospitalisaties te vermijden. Bij deze patiënten met sondevoeding wordt gebruik gemaakt van de commercieel beschikbare voedingen. Aandacht dient besteed te worden aan een geschikte eiwittoevoer (1g/kg/dag) en een aangepaste hoeveelheid vochttoevoer. Het voorschrift dient eveneens voldoende calorieën te verschaffen.
 

 

 

 

 

Een voedingsschema dat ongeveer 2000 kcal/dag voorziet is een goed streefdoel. Studies wijzen immers uit dat slechts 75 à 80% van de voorgeschreven hoeveelheid ook daadwerkelijk toegediend wordt. Dit percentage ligt hoger bij de PEG-sondes.
De commerciële standaardvoedingen zijn alle relatief rijk aan eiwitten en arm aan mineralen. Bij langdurige voedingen zeker bij minder bewuste patiënten, verdient het dan ook aanbeveling om regelmatig een biochemische controle uit te voeren. Het gebruik van vezelbevattende voedingen is aangewezen. Het toedienen van sondevoeding kan periodiek gebeuren bij ambulante patiënten die het huis verlaten. Bij bedlegerige personen is een meer continue toediening over 24 uur aangewezen. Rustperiodes zijn niet noodzakelijk, evenmin als het standaard gebruiken van infusiepompen. Deze worden slechts gebruikt wanneer een zeer nauwkeurige controle op de infusiesnelheid nodig is.
De levensduur van een PEG-sonde bedraagt meerdere maanden en de sonde kan op een eenvoudige wijze worden vervangen door een nieuw exemplaar.

 

mail stuur me een mail

vervolg modernblue_next.gif  

© 2006 - | website gebouwd en geoptimaliseerd door Web Site Tuning
Disclaimer & Privacy