Omgaan met dementie

 

start

wie?

wat is geriatrie?

behandeling

links

contact

 

terug

Hoe omgaan met dementie

Raadgevingen:

 • geduldig blijven.
 • de dementerende persoon trachten te stimuleren, zonder bemoeizuchtig of bazig over te komen, want dergelijke houding ervaart de demente als een vernedering.
 • een gevoel van geborgenheid, veiligheid geven, bescherming. Hen helpen als ze zich soms in een netelige situatie bevinden, dat ze zich niet allen voelen maar beseffen dat zij gesteund worden.

TAALVAARDIGHEID:

Door de dementie vermindert het geheugen samen met de taalvaardigheid:

 • kortere zinnen.
 • woorden verworden soms tot één lettergreep.
 • arme woordenschat.

Aan taalvaardigheid kan gewerkt worden zodat de dementerende persoon zichzelf beter in woorden kan uitdrukken en hij of zij de woorden beter begrijpt die een ander persoon gebruikt.
De taalvaardigheid kan op verschillende wijze geprikkeld worden:

 • praten met familie en vrienden.
 • lectuur (lezen van een boek, een krant of tijdschrift).
 • luisteren naar de radio.
 • bijwonen van een toneelvoorstelling.

De dementerende persoon wel stimuleren maar niet forceren.

WASSEN EN KLEDEN:

De raadgevingen helpen, de pijn verzachten, de ontreddering, de wanhoop, de angst echter kan men niet wegnemen.

 • de zieke niet wassen en kleden als hij of zij dit zelf nog aankan. Lukt dit niet meer, zoveel mogelijk samen doen.
 • korte en duidelijke aanwijzingen geven.
 • als het werkelijk niet meer gaat, volledig overnemen.

LICHAMELIJKE BEWEGING:

IN BEWEGING BLIJVEN, OOK GEESTELIJK

De dementerende aanzetten tot:

 • allerlei klusjes zowel binnen als buiten te doen binnen de eigen mogelijkheden.
 • wandelen en bvb. genieten van de natuur.
 • een halfuur, zeker drie maal per week, bewegen ( wandelen, zwemmen, fietsen, dansen enz. ...).
 • blijven communiceren met vrienden, familie, kleinkinderen.

De HANDELING, de ACTIVITEIT telt, NIET het RESULTAAT.

COMMUNICATIE:

BLIJVEN SPREKEN

Raadgevingen:

 • traag spreken.
 • steeds oogcontact houden.
 • duidelijk articuleren.
 • ervoor zorgen dat de dementerende persoon je kan zien.
 • korte zinnen gebruiken.
 • met zachte, kalme, warme stem spreken.

Ondersteun het spreken met gebarentaal en mimiek. Dikwijls kan de dementerende niet meer de juiste naam met de juiste persoon associëren, maar komt het gezicht hem wel bekend voor. HEEL BELANGRIJK dat u toch blijft op bezoek gaan, voor de dementerende persoon heeft het ENORM VEEL WAARDE dat vroegere bekenden in de DIRECTE NABIJHEID zijn.

FINANCIELE BESLOMMERINGEN:

De dementerende persoon krijgt meer en meer moeite de waarde van geld in te schatten. enkele voorzorgsmaatregelen:

 • ervoor zorgen dat de dementerende persoon niet teveel geld bij zich heeft.
 • met de plaatselijke winkeliers een afspraak maken, dat u zelf komt betalen.
 • best zoveel mogelijk automatische opdrachten door de bank laten verrichten.

Toch is het goed voor de eigenwaarde van de dementerende persoon om nog over wat geld te kunnen beschikken, en op een zelfstandige manier nog enkele eenvoudige financiële verrichtingen te kunnen uitvoeren.

GEBORGENHEID:

ZORGEN VOOR EEN VERTROUWDE OMGEVING:

 • vaste afspraken maken zoals bvb. boodschappen doen naar de winkel die ze gewoon zijn. Een wandelingetje rond "den blok".
 • binnendeuren openzetten (of zelfs afhaken als de ruimte niet zo groot is), zodat er meer ruimte is voor beweging.
 • er vooral voor zorgen dat de woning van de dementerende persoon zoveel mogelijk lijkt op hen "vroegere thuis".

Familiefoto's ophangen is een heel goed idee.
Steeds prikkelen om dingen te doen is van heel groot belang.
Nooit forceren als je ziet dat de demente persoon de activiteit beu is. Trachten het nuttige aan het aangename te koppelen is een uitstekend idee bvb.:

 • zorgen voor muziek in huis, naargelang de persoonlijke voorkeur van de dementerende persoon.
 • een tussenstop tijdens een wandeling, en een kopje koffie drinken.

 

 

 

 

NACHTELIJKE ONRUST:

Het gevoel van onrust 's nachts is een normaal verschijnsel bij een dementerend persoon. Enkele tips om de onrust te verminderen:

 • voor activiteit zorgen tijdens de dag, als het kan in de gezonde buitenlucht.
 • zorgen voor gedimd licht in de slaapkamer.
 • voetverwarmers in bed.
 • eventueel medicatie tegen nachtelijke onrust.
 • zorgen voor een knuffeldeken, pop, knuffelbeest.

MOEILIJKE SITUATIES, EMOTIONALITEIT:

Hoe te handelen in moeilijke situaties:

 • eerlijk antwoorden op gestelde vragen, maar niet antwoorden op vragen die niet gesteld worden.
 • een knuffel, een glimlach, een lief woordje verzachten het leed.
 • ontreddering, angst en wanhoop niet wegwuiven, begrip, steun en geborgenheid aanbieden.

GEDULD is het SLEUTELWOORD om zich te redden uit benarde situaties.

Samenkomen met de familie en DUIDELIJKE AFSPRAKEN maken over bvb. de taakverdeling van de zorg, dit voorkomt spanningen en onnodige ruzies.

PROBLEMEN MET GEDRAG:

Niet zelden zorgen agressieve buien bij de dementerende persoon voor de nodige kopzorgen in zijn directe omgeving.

Raad:
Handelend optreden:

 • zorgen voor de nodige rust en ontspanning in de omgeving (bvb. radio- en televisiegeluiden).
 • goed luisteren naar de persoon met dementie.
 • door verbaal uit te drukken wat de persoon wil zeggen.

De persoon begrijpend en kalmerend toespreken, als u moet tussenkomen. Als het ECHT NIET MEER KAN, duidelijk maken met een strenge blik en woorden.
Bij problemen in het gedrag (deze kunnen ook seksueel zijn van gedrag), vooral als deze aanvallen zich regelmatig voordoen, een huisarts of specialist raadplegen. De arts kan indien nodig, een doelgericht geneesmiddel tegen ongepast agressief en seksueel gedrag geven.

STIMULEREN VAN HET GEHEUGEN:

Dit kan u doen door twee belangrijke dingen:

 • herhalen.
 • opschrijven.

Er bestaan allerhande aangename hulpmiddelen voor het geheugen, waardoor men de zaken gemakkelijker kan onthouden.
Oefeningen die de persoon graag zal doen:

 • geheugenspelletjes (bvb. met de kleinkinderen).
 • puzzelen.
 • televisiespelletjes.
 • eenvoudige kaartspelen.
 • dansen.
 • denkspelletjes (zonder het geheugen te forceren).

SCHULDGEVOELENS

Meestal ontstaan er schuldgevoelens bij de persoon die voor de dementerende zorgt (dikwijls naaste familieleden).
Oorzaken:

 • machteloosheid.
 • faalangst.
 • perfectionisme.
 • zich onzeker voelen.

Duidelijke raadgevingen:

 • altijd trachten te relativeren.
 • uzelf niet overschatten, ook u hebt limieten.
 • je schuldgevoelens trachten uit te spreken.
 • mild zijn voor jezelf.
 • op tijd hulp vragen vóór je gevangen raakt in je schuldgevoelens.
 • contoleer of je gedachten wel steeds kloppen met de realiteit.

HUMOR EN ONTSPANNING

Ondanks alle goede zorgen zullen er soms kwade momenten zijn.
Raad:
het is van het allergrootste belang dat u:

 • regelmatig samen eens hartelijk lachen.
 • aangename en ontspannende momenten inlast.

ZIN VOOR REALITEIT

Op een bepaald ogenblik zal u merken dat de persoon met dementie dikwijls in een andere wereld schijnt te zijn. Tracht de persoon NIET terug bij de realiteit te brengen, dit werk enkel irriterend. Het is pijnlijk voor de dementerende persoon, steeds met zijn handicap te worden geconfronteerd. Tracht u te verplaatsen in zijn ANDERE WERELD, en tracht van daaruit in te spelen op zijn gevoelens.

 

mail stuur me een mail

vervolg modernblue_next.gif  

© 2006 - | website gebouwd en geoptimaliseerd door Web Site Tuning
Disclaimer & Privacy