Dr. Erik Lambrecht - AZ Nikolaas
Sint-Niklaas - Hamme België
Verwardheid - Behandeling

geriater
gerontoloog
geriatrie
gerontologie

start

wie?

wat is geriatrie?

behandeling

links

contact

 

terug

Behandeling van een delier

  • een delirium moet eerst en vooral causaal behandeld worden. Dat wil zeggen dat in eerste instantie de oorzaak dient behandeld te worden en optimaliseren van de lichamelijke toestand moet worden nagestreefd.

Medicatie

  • een antipsychoticum wordt toegediend aan patiënten met hevige angsten en psychomotorische onrust. Meestal is dit Haloperidol (Haldol), deze medicatie heeft weinig invloed op, lever, hart en bloeddruk.
  • benzodiazepinen zijn van toepassing voor een alcoholonttrekkingsdelier.

Psychohygiënische maatregelen

  • de patiënt beschermen en steunen. Beschermende maatregelen zoals onrust- hekkens aan het bed en Zweedse band of lendengordel zijn vaak noodzakelijk. De patiënt mag niet teveel alleen gelaten worden en individuele begeleiding is van toepassing. De zieke kan onder invloed van waan- voorstellingen en hallucinaties zichzelf verwonden.
  • omdat de patiënt zich beter zou kunnen oriënteren, zorgen voor vaste herkennings- punten in zijn omgeving, zoals foto’s, kalender, een klok, een bloemetje op de tafel.
  • zorgen voor evenwicht en rust door een vaste dagstructuur, stimuleren van de zintuiglijke waarneming door te zorgen voor voldoende licht, zachte muziek, terugzenden van gehoorapparaat, enz….

 

 

 Verloop

De familie moet worden ingelicht over de lichamelijke toestand als oorzaak van het delirium. Ze moet ook worden uitgelegd dat de delirante toestand bijna altijd van voorbijgaande aard is. Meestal herstellen de patiënten volledig van hun delirium.
Toch gaat het delirium gepaard met een sterftecijfer van 20% tot 30%, dit is geheel te wijten aan de onderliggende ziekte.

 

mail stuur me een mail

terug naar het overzicht  

© 2006 - | website gebouwd en geoptimaliseerd door Web Site Tuning
Disclaimer & Privacy