Dr. Erik Lambrecht - AZ Nikolaas
Sint-Niklaas - Hamme België
Verwardheid - Delirium als syndroom

geriater
gerontoloog
geriatrie
gerontologie

start

wie?

wat is geriatrie?

behandeling

links

contact

 

terug

Delirium als syndroom

Bewustzijnstoornis

 • Verminderd concentratievermogen.
 • Moeilijkheden om de aandacht vast te houden.
 • Moeilijkheden om de aandacht te verplaatsen.

Verandering in cognitieve functie

 • Ontwikkelen van een waarnemingsstoornis. Hallucinaties en illusies kunnen ontstaan, deze hebben meestal een visueel karakter, maar ook andere zintuiglijke waarnemingen kunnen eveneens vertekend worden. Sommige patiënten nemen soms onverantwoorde, gevaarlijke beslissingen omdat ze zo overtuigd zijn van hun waanvoorstellingen.
 • Geheugenstoornissen, vooral opvallend voor het recente geheugen waardoor tevens gebrek aan inprentingsvermogen ontstaat.
 • Verwarring in tijd en ruimte (vandaar dat de patiënten soms vertrouwde personen niet meer herkennen).
 • Taalstoornissen kunnen optreden, waardoor benoemen van bvb. zaken uit hun omgeving moeilijk wordt. Het gesprek wordt soms heel verwarrend, er is geen samenhang in de zinnen met gedachtensprongen, die voor de omgeving niet te volgen zijn. Het wordt soms onmogelijk het verstandelijk functioneren nog te beoordelen doordat de aandacht zo zwak is, en het contact zo moeilijk is geworden.

Gestoorde psychomotorische activiteit en slaapwaakritme

 • Het gedrag van de patiënt (verbaal en non-verbaal) is heel veranderlijk. Sommige patiënten zijn te weinig actief, anderen zijn juist hyperactief. Er zijn personen waar periodes van hyper- en hypoactief (te weinig actief) gedrag afwisselt. Periodes van passiviteit welke zich uiten in vertraagde motorie en langzaam vertraagd spreken treden op, periodes van zwijgzaamheid worden soms niet opgemerkt, maar verbale en motorische onrust vallen des te meer op.
 • Onrustig slapen en slapeloze nachten komen dikwijls voor bij delirante patiënten, vandaar soms het omgekeerde dagnachtritme of nachtelijke onrust en slaperigheid overdag (de omgeving spreekt dan meestal over: “hij neemt de dag voor de nacht”).
   

 

 

 

Typisch (sub)-acuut ontstaan en wisselend verloop

 • Kenmerkend voor een delirium is dat de stoornis zich in korte tijd ontwikkelt (meestal in uren tot dagen).
 • Eens het delirium begonnen is, merken wij een karakteristiek verloop: tijdens de dag wisselen heldere momenten af met benevelde periodes. Meestal ’s avonds of ’s nachts wordt een opflakkering van het delirium vastgesteld.

Onderliggende organische oorza(a)ken

 • Het ontstaan van een delirium kent heel wat oorzaken. Naast direct uitlokkende oorzaken , bevindt de patiënt zich soms in een situatie waarbij een delirium makkelijker kan ontstaan, of zijn er bijkomende zaken die de oudere minder weerbaar maken zodat een delirium kan optreden.
 • Senioren met cognitieve (verstandelijke) beperkingen kunnen minder aan, en zullen vlugger delirant worden. Wanneer deze ouderen opgenomen worden in een intensieve zorgenafdeling is de kans groot dat een delirium zal optreden. Het ontstaan van een delirium begrijpen, is ook rekening houden met de omgeving van de oudere en met wat de oudere nog aankan.
 • Een delirium kan ontstaan door een verstoorde hersenfunctie, zoals bvb. een acuut hersentrauma of een aanwezige hersentumor.
 • Oorzaken van buitenaf zoals geneesmiddelen en drugs
 • De oorzaak wordt niet altijd gevonden. Het is wel een vaststaand feit dat heel veel oorzaken een delirium als gevolg kunnen hebben.
   

 

mail stuur me een mail

vervolg modernblue_next.gif  

© 2006 - | website gebouwd en geoptimaliseerd door Web Site Tuning
Disclaimer & Privacy