Dr. Erik Lambrecht - AZ Nikolaas
Sint-Niklaas - Hamme België
De ziekte van Alzheimer - Behandeling

geriater
gerontoloog
geriatrie
gerontologie

start

wie?

wat is geriatrie?

behandeling

links

contact

 

terug

Antidepressiva worden meestal in de beginperiode toegediend (de patiënt is dikwijls depressief).

Cholinesteraseremmers

Acetylcholine: bij de ziekte van Alzheimer stelt men een tekort vast aan acethylcoline. Acethylcoline is een neurotransmitter (bood- schapper tussen zenuwcellen) in de hersenen. Door te weinig acethylcoline vermindert het geheugen sterk.

Cholinesteraseremmers zijn medicijnen die het verdwijnen van acethylcoline vertragen.

Acetylcholinesterase-remmers:
Deze geneesmiddelen vertragen niet alleen de evolutie van de ziekte, maar werken ook effectief bij gedragstoornissen. Door deze geneesmiddelen kan de patiënt langer zelfstandig functioneren. Het gebruik van de geneesmiddelen is geschikt bij een lichte tot matige vorm van de ziekte.

Informatie i.v.m. terugbetaling Alzheimer- medicatie door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
Uittreksel betreffende de terugbetaling van Alzheimer-medicatie van:

 

 


19 JANUARI 2004. - Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten

§ 288. a) Voorwaarden met betrekking tot de klinische situatie van de patiënt : De specialiteit vermeld in punt k) mag slechts worden terugbetaald wanneer ze wordt gebruikt voor de symptomatische behandeling van rechthebbenden die lijden aan matig ernstige en ernstige vormen van de ziekte van Alzheimer en die tegelijk voldoen aan de volgende drie voorwaarden :

  1. Diagnose bevestigd door een psychiater, een neuropsychiater, een internist -geriater of een neuroloog, op basis van de DSM-IV criteria (Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorders, 4de uitgave),
  2. Het behalen van een MMSE-score van hoger of gelijk aan 12 (Mini Mental State Examination),
  3. Patiënt lijdt niet aan een andere pathologie als oorzaak van dementie, bevestigd door beeldvormingtechnieken van de hersenen, door computergestuurde tomografie CT-scan of door kernspinresonantie MRI-scan van de hersenen.

 

mail stuur me een mail

vervolg modernblue_next.gif  

© 2006 - | website gebouwd en geoptimaliseerd door Web Site Tuning
Disclaimer & Privacy