Dr. Erik Lambrecht - AZ Nikolaas
Sint-Niklaas - Hamme België
De ziekte van Alzheimer - Informatie

geriater
gerontoloog
geriatrie
gerontologie

start

wie?

wat is geriatrie?

behandeling

links

contact

 

terug

Hoe moet de omgeving reageren op het gedrag van de patiënt?

Enkele tips:

  • bij abnormaal gedrag, uw geduld niet verliezen, niet kwaad worden
  • alles op dezelfde plaats leggen of opbergen, zodat de patiënt vaste aanknopingspunten heeft
  • bij een gesprek, goed articuleren en niet te lang uitweiden
  • trachten zaken samen te doen waar de patiënt kan van genieten
  • wanneer de patiënt agressief reageert, dit niet persoonlijk opvatten
  • wanneer het je te zwaar valt, steun zoeken.

Opvang

Thuisverpleging
Om in aanmerking te komen voor thuisverpleging en/of thuiszorg:

  • eerst en vooral een voorschrift vragen aan de huisarts
  • uw ziekenfonds contacteren, het ziekenfonds zal zorgen voor verpleegsters, en eventueel een ergotherapeut(e).

De verpleegsters zorgen voor de medicatie en de verzorging van de patiënt.
Een ergotherapeut(e) komt ter plaatse om na te gaan of er eventueel aanpassingen in de woning nodig zijn.

Thuiszorg
Voor gezinshulp wordt de sociale dienst van de gemeente gecontacteerd. De gezinshelpsters doen de boodschappen, wassen, strijken. Dankzij deze voorzieningen is het mogelijk voor de patiënt om zolang mogelijk in zijn vertrouwde omgeving te zijn. Het is tevens een enorme steun voor de partner en directe omgeving.

Dagcentrum
Het centrum zorgt voor transport. In het dagcentrum krijgt de patiënt o.a. begeleiding van een ergotherapeut(e), allerhande activiteiten worden gedaan om de zintuigen te stimuleren, het helpt de patiënt een beetje zijn zelfstandigheid te behouden. Voor de partner betekent dit een herademing.
 

 

 


Nachtcentrum

Werkt volgens hetzelfde principe als het dagcentrum, daar vele Alzheimerpatiënten actief zijn s nachts.

Rust- en verzorgingstehuis
In het laatste stadium van de ziekte is het meestal onvermijdelijk dat de patiënt wordt opgenomen. Het regelmatige contact met de partner blijft van het allergrootste belang.
Het rust- en verzorgingstehuis zorgt voor patiënten die volledig afhankelijk zijn en aan wie een bijkomende verzorging wordt verzekerd.


Kosten
In het RVT wordt de financiering georganiseerd rond een verzorgingsforfait, dit komt ten laste van de ziekte- en invaliditeitsverzekering.
Het verblijfsforfait wordt gefinancierd door de bewoners, de familie of het OCMW.
Het bedrag voor zorgen, logopedie, verpleging, fysiotherapie (verzorgingsforfaits), en de forfaits voor hulp bij dagelijkse activiteiten hangt af van de afhankelijkheidgraad van de persoon. De beoordeling van de afhankelijkheidsgraad gebeurt volgens een rooster genaamd de "Katz-schaal". Het hoogste forfait bedraagt 57,49 euro.
De kosten van het verblijfsforfait hangen af van het soort voorziening (private of publieke voorziening) en naargelang enkele parameters.
Buiten de dagprijs kunnen nog bijkomende kosten gerekend worden voor bvb. pedicure, gelaatsverzorging, kapper, enz..

Patiëntenverenigingen en informatie
VLAAMSE ALZHEIMER LIGA vzw
Stationstraat 60-62
2300 Turnhout
Tel.: 014/43.50.60
Fax: 014/43.76.54
E-mail: vlaamsealzheimerliga@skynet.be

Op www.tijdwinnenopalzheimer.be kan iedereen, waaronder de patiënt en zijn/haar omgeving, meer informatie vinden over geheugenklachten, de ziekte van Alzheimer en de aanpak ervan. Ook een online checklist kan er geraadpleegd worden.

 

mail stuur me een mail

terug naar het overzicht  

© 2006 - | website gebouwd en geoptimaliseerd door Web Site Tuning
Disclaimer & Privacy